Change your view of reporting

while covering the entire reporting cycle

We connect reporting to your source systems. Directly. Online connectors transfer data that can be enriched with XLS, CSV and any other file. An alternative to missing inputs can also be entered manually via forms or MDM.


Fortuna

International Lottery Company Group

 • automating IFRS financial consolidation of an expanding group 20+ companies
 • intercompany reconciliation – a module for reconciling mutual transactions
 • budgeting, forecasting, ACT, PY and BUD comparing scenarios, evaluating deviations
 • P&L on-line reports, BS, Capex for any level and a combination of (sub)consolidation
 • visualization of KPI development and deviations from expectations in the form of a waterfall bridge
 • presenting group cash flow

Fortuna International Lottery Group

 • automating IFRS consolidation
 • intercompany reconciliation
 • budgeting, forecasting, divergence
 • P&L, BS and Capex on-line reports
 • presenting group cash flow
 • presenting waterfall bridge KPI
Looking​ for a similar solution?
FORTUNA
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Why change your view on reporting 

We have combined 20 years of IT and business consulting experience into a single BI application. We cover and guarantee the functionality of the entire reporting cycle from data collection to presenting it to the end users.

SMALL AND LARGE COMPANIES

We adapt our reporting to international corporations, a group of companies as well as start-ups with no infrastructure yet.

show description
ANY KIND OF DATA

We will connect your data sources, process any systems and files, and add the context and missing information.

show description
A ROBUST DATA WAREHOUSE

We store the processed information in a DWH that ensures data integrity and comprehensive presentation.

show description
REPORTS AND BI FUNCTIONS

A full-featured BI tool allows you to define views, dashboards as well as the content and structure of reports, including formatting.

show description
ADVANCED VISUALIZATION

We process all information into graphs, maps, customized views and reporting that will work with your mobile.

show description
PLANNING AND FORECASTING

We also cover budgeting and forecasting so you can always compare your plans with reality and evaluate differences.

show description
ACCESS RIGHTS

We support security as it is supported in online banking, synchronizing users with AD, SSO and easy rights management across agendas.

show description
EFFECTIVE IMPLEMENTATION

Compared to traditional solutions, you get tailor-made reporting within days or weeks, with an unrivalled cost/benefit ratio.

show description

Reporting costs less than you might expect 

Hire out reporting as an online monthly paid service and save on technology, maintenance and licenses.

Small Companies
4 users
1 data model
2 dimensions
data source
From CZK 1,500/per month
Activation from CZK 10,000
Implementation CZK 0
Middle-Sized Companies
10 users
2 data models
3 dimensions
1 data source
CZK 3–6,000/per month
Activation CZK 40–70,000
Implementation CZK 20–80,000
Corporations
50 users
More data models
7 dimensions
More data sources
CZK 5–15,000/per month
Activation from CZK 60,000
Implementation from CZK 80–200,000

Partners

We are constantly expanding Reporting.cz’s network of partners at home and abroad so you can contact your regional partner in your location or work with your current IT supplier.

1
2
3
cloud4com
4
5

Try a new take on reporting

Are you interested in a presentation, price quotation or access to a trial version?

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních ůdajů

Plné znění souhlasu se zpracováním osobních údajů

Kliknutím na tlačítko Potvrdit odeslání výslovně souhlasím s tím, aby společnost REPORTING.CZ s.r.o, se sídlem Sokolovská 131/86, Praha 8, 186 00, IČ: 24248991, jakožto Správce, zpracovával manuálně mé osobní údaje, a to jméno, příjmení, elektronickou (e-mailovou) adresu a telefonní číslo, za účelem nabízení služeb Správce (formou individuální komunikace, nikoliv ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti ve znění účinném od 1. července 2017).

Souhlas uděluji ve smyslu čl. 6, odst. 1, písm. a) NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a prohlašuji, že veškeré mnou poskytnuté údaje jsou pravdivé.

Souhlas s výše uvedeným zpracováním mých osobních údajů poskytuji dobrovolně, a to na dobu 10 let od jeho poskytnutí.

Beru na vědomí, že mám právo svůj souhlas kdykoliv odvolat zasláním zprávy ze mnou poskytnuté adresy na email: info@reporting.cz s uvedením předmětu, „Vymazat z evidence“, resp. „Unsubscribe“.

Jsem si vědom/a, že mám právo na přístup k mým osobním údajům, právo na jejich opravu, doplnění, omezení zpracování či výmaz, právo na přenositelnost osobních údajů, právo vznést námitku nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

REPORTING.cz, s.r.o.
Zirkon Office Center
Sokolovská 131/86
Praha 8 – 186 00

IČ: 24248991
DIČ: CZ24248991

The company is incorporated in the Commercial Register administered by the Municipal Court in Prague, Section C, File 197204.