Změníme váš pohled na reporting

a pokryjeme celý reportovací cyklus

Napojíme reporting na vaše zdrojové systémy. Napřímo. Online konektory přenáší data, která doplňujeme o XLS, CSV a jakékoli další soubory. Alternativu k chybějícím vstupům můžete zadávat i ručně přes formuláře nebo MDM.


CTP

největší logistický developer ve Střední a Východní Evropě

 • lokální reporting +270 společností
 • rekonciliace a IFRS finanční konsolidace rychle se rozvíjející skupiny
 • aktualizace dat ze zdrojových ERP systémů na denní bázi nebo formou TB upload packů
 • vyhodnocení čerpání budgetů (Construction, Operation, Overhead)
 • monitoring Workflow
 • reporting splatností pohledávek a závazků
 • sledování efektivity pronajímaných prostor a poskytovaných služeb napříč lokalitami a zákazníky (ERP systém Tririga)
 • komplexní řízení přístupových práv ke společnostem, oblastem reportingu, reportům a konkrétním datům pro více než 150 uživatelů

CTP

 • lokální reporting +270 společností
 • rekonciliace a IFRS finanční konsolidace rychle se rozvíjející skupiny
 • aktualizace dat ze zdrojových ERP systémů na denní bázi nebo formou TB upload packů
 • vyhodnocení čerpání budgetů (Construction, Operation, Overhead)
 • monitoring Workflow
 • reporting splatností pohledávek a závazků
 • sledování efektivity pronajímaných prostor a poskytovaných služeb napříč lokalitami a zákazníky (ERP systém Tririga)
 • komplexní řízení přístupových práv ke společnostem, oblastem reportingu, reportům a konkrétním datům pro více než 150 uživatelů
Hledáte podobné řešení?

600+ korporací a SME používá reporting.cz

FORTUNA
2
3
ctp-logo
5
6
7
8
9
10
11
12

Proč změníte pohled na reporting

20 let zkušeností z IT a business consultingu jsme spojili do jediné BI aplikace. Pokrýváme a zároveň garantujeme funkčnost celého reportovacího cyklu od sběru dat po prezentaci koncovým uživatelům.

MALÉ I VELKÉ FIRMY

Reporting přizpůsobíme mezinárodní korporaci, skupině firem, ale také startupu, který zatím nemá vlastní infrastrukturu.

zobrazit popis
JAKÁKOLIV DATA

Napojíme vaše datové zdroje, zpracujeme jakékoli systémy i soubory a doplníme je o kontext a chybějící informace.

zobrazit popis
ROBUSTNÍ DATOVÝ SKLAD

Zpracované informace ukládáme do datového skladu, který zajišťuje integritu dat, ale také jednotnou a ucelenou prezentaci.

zobrazit popis
REPORTY A BI FUNKCE

Plnohodnotný BI nástroj vám umožní definovat pohledy, dashboardy, ale i obsah a strukturu reportů včetně formátování.

zobrazit popis
POKROČILÁ VIZUALIZACE

Informace zpracujeme do grafů, map a pohledů na míru, které vám stejně jako celý reporting budou fungovat i v mobilu.

zobrazit popis
PLÁNOVÁNÍ A FORECASTING

Pokrýváme i budgeting a forecasting, takže své plány vždy snadno porovnáte s realitou a vyhodnotíte odchylky.

zobrazit popis
PŘÍSTUPOVÁ PRÁVA

Podporujeme bezpečnost jako v online bankovnictví, synchronizaci uživatelů s AD, SSO a snadné řízení práv napříč agendami.

zobrazit popis
EFEKTIVNÍ IMPLEMENTACE

Oproti tradičním řešením získáte v řádu dnů až týdnů reporting na míru s bezkonkurenčním poměrem cena / přínos.

zobrazit popis

Oborová řešení

Nejčastější oblasti realizace reportingu:

Finanční reporting
 • možnost napojení na jakýkoliv účetní SW
 • uživatelská definice reportů v libovolné kombinaci účet / dimenze
  • partner
  • cost center
  • nákladový okruh
  • zakázka / projekt atd.
 • finanční plánování, budgeting v uživatelem definovaných rozměrech
 • forecasting
 • řízení cash flow
 • zohlednění nejrůznějších pravidel (alokační klíče, nefinanční ukazatele)
 • integrace dalších zdrojů dat (např. vykazované hodiny)
zobrazit popis
Finanční konsolidace
 • uživatelská definice parametrů konsolidace včetně konsolidačních okruhů
 • rekonciliace, odsouhlasení vzájemných vazeb
 • finanční konsolidace (v souladu se standardy IFRS)
 • podpora automatizace standardních konsolidačích úprav:
  • přeložení do konsolidační měny, CTA adjustment, historické kurzy
  • automatické rekonciliační adjustmenty
  • IC eliminace standardních bilančních a výsledkových transakcí
  • IC eliminace investic a kapitálu
  • eliminace IC dividend
  • automatické zohlednění vlivu akvizic, prodejů, štěpení a fúzí na IC vztahy
 • lokální a skupinové deníky pro manuální adjustmenty
 • pokročilé řízení přístupových práv
zobrazit popis
Prodejní reporting / Skladové pohyby
 • prodejní reporting, výkony, marže, daily sales atd.
 • alokace nepřímých nákladů, zpětné bonusy, slevy
 • on-line podpora obchodních týmů
 • segmentace zákazníků
 • logistika, stavy skladů, OOS, AOS reporty
 • merchandising
 • podpora produktových manažerů
 • monitoring zákaznické spokojenosti
zobrazit popis
Výroba
 • efektivita výroby / zmetkovitost
 • vytíženost strojů
 • vyhodnocení výrobních příkazů
 • alokace nepřímých nákladů / full cost
zobrazit popis
HR / lidské zdroje
 • zpracování vykázaných hodin a docházky
 • HR ukazatele (FTE, HC, pozice, produktivita, fluktuace)
 • KPI, mzdy, bonusová schémata, složky mezd
zobrazit popis
Zdravotnictví
 • výkonový reporting ve zdravotnictví:
  • nemocnice
  • kliniky
  • ordinace
 • lékárenská distribuce
  • zpracování prodejů přes distributory
  • konečná odběrná data
  • Sell In / Sell Out
zobrazit popis
Marketing
 • analýza návštěvnosti www stránek
 • efektivita marketingových kampaní a porovnání se souvisejícími s prodeji
zobrazit popis

Reporting stojí méně, než byste čekali

Pronajměte si reporting jako online službu s měsíčním paušálem a ušetřete za technologie, údržbu i licence.

Malá firma
4 uživatelé
1 datový model
2 dimenze
1 zdroj dat
Od 1.500 Kč / měsíc
Aktivace od 10 tis. Kč
Implementace od 0 Kč
Střední podnik
5 až 30 uživatelů
2 a více datových modelů
3 a více dimenzí
2 - 3 zdroje dat
aplikace jednodušších pravidel
pro datovou transformaci
požadavky na datovou integraci
3 - 15 tis. Kč / měsíc
Aktivace 30 - 100 tis. Kč
Implementace 30 - 100 tis. Kč
Korporace
30 a více uživatelů
Více datových modelů
4 a více dimenzí
Větší množství reportovaných společností
Komplexní pravidla pro transformaci dat (odvozené ukazatele, alokační klíče atd.)
Více zdrojů dat, rozsáhlé požadavky na integraci
Od 15 tis. Kč / měsíc
Aktivace od 50 tis. Kč
Implementace od 100 tis. Kč

Partneři

Neustále rozšiřujeme síť partnerů Reporting.cz v tuzemsku i zahraničí, abyste se mohli obrátit na regionálního partnera ve vaší lokalitě nebo spolupracovat s vaším současným IT dodavatelem.

1
2
3
cloud4com
4
intelligent-studios-resized

Vyzkoušejte nový pohled na reporting

Máte zájem o prezentaci, cenovou nabídku nebo přístup k demoverzi?

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních ůdajů

Plné znění souhlasu se zpracováním osobních údajů

Kliknutím na tlačítko Potvrdit odeslání výslovně souhlasím s tím, aby společnost REPORTING.CZ s.r.o, se sídlem Sokolovská 131/86, Praha 8, 186 00, IČ: 24248991, jakožto Správce, zpracovával manuálně mé osobní údaje, a to jméno, příjmení, elektronickou (e-mailovou) adresu a telefonní číslo, za účelem nabízení služeb Správce (formou individuální komunikace, nikoliv ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti ve znění účinném od 1. července 2017).

Souhlas uděluji ve smyslu čl. 6, odst. 1, písm. a) NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a prohlašuji, že veškeré mnou poskytnuté údaje jsou pravdivé.

Souhlas s výše uvedeným zpracováním mých osobních údajů poskytuji dobrovolně, a to na dobu 10 let od jeho poskytnutí.

Beru na vědomí, že mám právo svůj souhlas kdykoliv odvolat zasláním zprávy ze mnou poskytnuté adresy na email: info@reporting.cz s uvedením předmětu, „Vymazat z evidence“, resp. „Unsubscribe“.

Jsem si vědom/a, že mám právo na přístup k mým osobním údajům, právo na jejich opravu, doplnění, omezení zpracování či výmaz, právo na přenositelnost osobních údajů, právo vznést námitku nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

REPORTING.cz, s.r.o.
Zirkon Office Center
Sokolovská 131/86
Praha 8 – 186 00

IČ: 24248991
DIČ: CZ24248991

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 197204.