Zmeníme váš pohľad na reporting

a pokryjeme celý reportovací cyklus

Napojíme reporting na vaše zdrojové systémy. Online konektory prenášajú dáta, doplnené o XLS, CSV a akékoľvek ďalšie súbory. Alternatívu k chýbajúcim vstupom môžete zadať prostredníctvom formulárov a lebo MDM.


Fortuna 

Medzinárodná skupina lotériových spoločností

 • automatizácia finančnej konsolidácie expandujúcej skupiny cca 20+ spoločností podľa IFRS
 • intercompany rekonciliácia – modul pre odsúhlasenie vzájomných transakcií
 • budgeting, forecasting, porovnanie scenárov ACT, PY a BUD, vyhodnocovanie odchýlok
 • online reporty P&L, BS, Capex pre akúkoľvek úroveň a kombináciu (sub)konsolidácie
 • vizualizácie vývoja KPI a odchýlok od očakávaní formou waterfall bridge
 • prezentácia skupinového cash flow

Medzinárodná skupina lotériových spoločností Fortuna

 • automatizácia IFRS konsolidácie
 • intercompany rekonciliácia
 • budgeting, forecasting, odchýlky
 • online reporty P&L, BS, Capex
 • prezentácia skupinového cash flow
 • waterfall bridge prezentácie KPI
Hľadáte podobné riešenie?
FORTUNA
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Prečo zmeníte pohľad na​ reporting

20 rokov skúseností v IT a business consultingu sme spojili do jedinej BI aplikácie. Pokrývame a zároveň garantujeme funkčnosť celého reportovacieho cyklu od zberu dát až po prezentáciu koncovým užívateľom.

MALÉ I VEĽKÉ FIRMY

Reporting prispôsobíme medzinárodnej korporácii, skupine firiem, ale i startupu, ktorý zatiaľ nemá vlastnú infraštruktúru.

zobraziť popis
AKÉKOĽVEK DÁTA

Napojíme vaše dátové zdroje, spracujeme akékoľvek systémy i súbory a doplníme ich o kontext a chýbajúce informácie.

zobraziť popis
ROBUSTNÝ DÁTOVÝ SKLAD

Spracované informácie ukladáme do dátového skladu, ktorý zaisťuje integritu dát a tiež jednotnú a ucelenú prezentáciu.

zobraziť popis
REPORTY A BI FUNKCIE

Plnohodnotný BI nástroj vám umožní definovať pohľady, dashboardy, ale i obsah a štruktúru reportov vrátane formátovania.

zobraziť popis
POKROČILÁ VIZUALIZÁCIA

Informácie spracujeme do grafov, máp a náhľadov na mieru, ktoré vám rovnako ako celý reporting budú fungovať i v mobile.

zobraziť popis
PLÁNOVANIE A FORECASTING

Pokrývame tiež budgeting a forecasting, takže svoje plány vždy jednoducho porovnáte s realitou a vyhodnotíte prípadné odchýlky.

zobraziť popis
PRÍSTUPOVÉ PRÁVA

Podporujeme bezpečnosť ako v online bankovníctve, synchronizáciu užívateľov s AD, SSO a ľahké riadenie práv naprieč agendami.

zobraziť popis
EFEKTÍVNA IMPLEMENTÁCIA

Oproti tradičným riešeniam získate v priebehu pár dní až týždňov reporting na mieru s bezkonkurenčným pomerom cena / výkon.

zobraziť popis

Reporting stojí menej, než by ste čakali

Vyskúšajte si reporting ako online službu s mesačným paušálom. Ušetríte za technológie, údržbu aj licencie.

Malá firma
4 užívatelia
1 dátový model
2 dimenzie
1 zdroj dát
Od 50 € / mesačně
Aktivácie od 350 €
Implementácia od 0 €
Stredne veľká firma
10–50 užívateľov
2 dátové modely
3 dimenzie
1 zdroj dát
Od 100–200 € / mesačně
Aktivácia 1.500–2.500 €
Implementácia 700–2.800 €
Korporácie
50 a viac užívateľov
Viac dátových modelov
7 dimenzií
Niekoľko zdrojov dát
Od 200–600 € / mesačně
Aktivácia od 2.500–4.000 €
Implementácie 3.000–7.500 €

Naši partneri

Neustále rozširujeme sieť našich partnerov doma i v zahraničí. Vďaka tomu sa bez obáv môžete obrátiť na nášho regionálneho partnera vo vašej lokalite či spolupracovať s vaším súčasným IT dodávateľom.

1
2
3
cloud4com
4
5

Vyskúšajte nový pohľad na reporting

Máte záujem o prezentáciu, cenovú kalkuláciu alebo prístup k demoverzii?

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních ůdajů

Plné znění souhlasu se zpracováním osobních údajů

Kliknutím na tlačítko Potvrdit odeslání výslovně souhlasím s tím, aby společnost REPORTING.CZ s.r.o, se sídlem Sokolovská 131/86, Praha 8, 186 00, IČ: 24248991, jakožto Správce, zpracovával manuálně mé osobní údaje, a to jméno, příjmení, elektronickou (e-mailovou) adresu a telefonní číslo, za účelem nabízení služeb Správce (formou individuální komunikace, nikoliv ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti ve znění účinném od 1. července 2017).

Souhlas uděluji ve smyslu čl. 6, odst. 1, písm. a) NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a prohlašuji, že veškeré mnou poskytnuté údaje jsou pravdivé.

Souhlas s výše uvedeným zpracováním mých osobních údajů poskytuji dobrovolně, a to na dobu 10 let od jeho poskytnutí.

Beru na vědomí, že mám právo svůj souhlas kdykoliv odvolat zasláním zprávy ze mnou poskytnuté adresy na email: info@reporting.cz s uvedením předmětu, „Vymazat z evidence“, resp. „Unsubscribe“.

Jsem si vědom/a, že mám právo na přístup k mým osobním údajům, právo na jejich opravu, doplnění, omezení zpracování či výmaz, právo na přenositelnost osobních údajů, právo vznést námitku nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

REPORTING.cz, s.r.o.
Zirkon Office Center
Sokolovská 131/86
Praha 8 – 186 00

IČ: 24248991
DIČ: CZ24248991

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registre vedenom Mestským súdom v Prahe oddiel C, zložka 197204.